Vetmeter .nl

Op deze pagina vind je een programma dat je een benadering van je vetpercentage en je caloriebehoefte geeft. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is het invullen van je gewicht, de omvang van je taille en je geslacht. Huidplooimetingen zijn preciezer, maar omdat deze metingen vaak duur (abonnement sportschool) of moeilijk te doen zijn, vind je hier een programma dat je zonder veel moeite een goede benadering geeft. Het programmat gaat uit van een standaardlichaam. Als jouw vet zich ophoopt om je middel, dan is de uitkomst hoger dan je werkelijke vetpercentage.


Geslacht?

Man
Vrouw
Wat is uw gewicht?

kilogram

Wat is de omtrek van uw middel? 
(Span de buik aan, niet inhouden)

centimeter


Uw vetpercentage is:

Onderstaande tabel toont gemiddelde waarden van het percentage lichaamsvet bij mannen en vrouwen:

Leeftijd    Mannen    Vrouwen
18-30      15%        25%
31-40      17,5%      27,5%
> 40        20%        30%

Bovenstaande berekening biedt een goede benadering van uw vetpercentage. Mocht u meer nauwkeurig willen weten wat uw vetpercentage is, bezoek dan uw huisarts of een fitnesscentrum en laat deze een zogenaamde ‘huidplooidiktemeting’ verrichten. Dat is een veel (in wetenschappelijke studies-) gebruikte en eenvoudige meetmethode.

Noot: Bovenstaande tabel toont gemiddelden. Het wil dus niet zeggen dat men tevreden moet zijn als het vetpercentage gemiddeld is. Het ‘ideale’ vetpercentage voor een man (voor een optimaal funktioneren van het lichaam voor een ((top-)sportprestatie) varieert per sporttak, maar is volgens onderzoek gemiddeld beneden de 12%. Voor vrouwen ligt dit rond de 15%. Wat mooi is voor het oog is uiteraard een kwestie van persoonlijke smaak.